Chấn động hình ảnh xác ướp Lạt Ma "hồi sinh", đi lại trong tu viện?

Google News

Năm 2016, dư luận xôn xao khi nhìn thấy những hình ảnh được cho là xác ướp Lạt Ma Dashi-Dorzho Itigilov đi lại trong tu viện ở Siberia. Điều này khiến một số người hoài nghi có phải vị Lạt Ma này hồi sinh.

  • Chan dong hinh anh xac uop Lat Ma
  • Chan dong hinh anh xac uop Lat Ma
  • Chan dong hinh anh xac uop Lat Ma
  • Chan dong hinh anh xac uop Lat Ma
  • Chan dong hinh anh xac uop Lat Ma
  • Chan dong hinh anh xac uop Lat Ma
  • Chan dong hinh anh xac uop Lat Ma
  • Chan dong hinh anh xac uop Lat Ma
  • Chan dong hinh anh xac uop Lat Ma
  • Chan dong hinh anh xac uop Lat Ma
Tâm Anh (TH)