Chi tiết bất ngờ trong đám cưới "như mơ" của vua Hàm Nghi

Google News

Tuy vua Hàm Nghi hơn vợ Tây, bà Marcelle Laloe tới 13 tuổi nhưng không vì thế khoảng cách tuổi tác trở thành rào cản. Từ lúc đính hôn cho đến ngày cưới của ông đều được giới làm bưu ảnh Alger khai thác triệt để.

 • Chi tiet bat ngo trong dam cuoi nhu mo cua vua Ham Nghi va vo Tay
 • Chi tiet bat ngo trong dam cuoi nhu mo cua vua Ham Nghi va vo Tay-Hinh-2
 • Chi tiet bat ngo trong dam cuoi nhu mo cua vua Ham Nghi va vo Tay-Hinh-3
 • Chi tiet bat ngo trong dam cuoi nhu mo cua vua Ham Nghi va vo Tay-Hinh-4
 • Chi tiet bat ngo trong dam cuoi nhu mo cua vua Ham Nghi va vo Tay-Hinh-5
 • Chi tiet bat ngo trong dam cuoi nhu mo cua vua Ham Nghi va vo Tay-Hinh-6
 • Chi tiet bat ngo trong dam cuoi nhu mo cua vua Ham Nghi va vo Tay-Hinh-7
 • Chi tiet bat ngo trong dam cuoi nhu mo cua vua Ham Nghi va vo Tay-Hinh-8
 • Chi tiet bat ngo trong dam cuoi nhu mo cua vua Ham Nghi va vo Tay-Hinh-9
 • Chi tiet bat ngo trong dam cuoi nhu mo cua vua Ham Nghi va vo Tay-Hinh-10
 • Chi tiet bat ngo trong dam cuoi nhu mo cua vua Ham Nghi va vo Tay-Hinh-11
 • Chi tiet bat ngo trong dam cuoi nhu mo cua vua Ham Nghi va vo Tay-Hinh-12
 • Chi tiet bat ngo trong dam cuoi nhu mo cua vua Ham Nghi va vo Tay-Hinh-13
 • Chi tiet bat ngo trong dam cuoi nhu mo cua vua Ham Nghi va vo Tay-Hinh-14
 • Chi tiet bat ngo trong dam cuoi nhu mo cua vua Ham Nghi va vo Tay-Hinh-15
Thu Hà (TH)