Chuyên gia tiết lộ đặc điểm của người thành đạt

Google News

(Kiến Thức) - Một kết quả nghiên cứu mới công bố tiết lộ đặc điểm của người thành đạt có tính cách thống trị thường vươn lên những vị trí hàng đầu trong các lĩnh vực mà họ theo đuổi. Những người này có thể đưa ra quyết định nhanh hơn nhiều so với những người khác.

  • Chuyen gia tiet lo dac diem cua nguoi thanh dat
  • Chuyen gia tiet lo dac diem cua nguoi thanh dat-Hinh-2
  • Chuyen gia tiet lo dac diem cua nguoi thanh dat-Hinh-3
  • Chuyen gia tiet lo dac diem cua nguoi thanh dat-Hinh-4
  • Chuyen gia tiet lo dac diem cua nguoi thanh dat-Hinh-5
  • Chuyen gia tiet lo dac diem cua nguoi thanh dat-Hinh-6
  • Chuyen gia tiet lo dac diem cua nguoi thanh dat-Hinh-7
  • Chuyen gia tiet lo dac diem cua nguoi thanh dat-Hinh-8
  • Chuyen gia tiet lo dac diem cua nguoi thanh dat-Hinh-9
Tâm Anh (theo DM)