Cử người tới Tây Tạng, trùm phát xít Hitler ủ mưu gì?

Google News

Trùm phát xít Hitler tham vọng xây dựng đế chế Đức với chủng tộc "thượng đẳng" Aryan. Để tìm nguồn gốc của người Aryan, Hitler đã cử một nhóm nhân viên đến Tây Tạng.

  • Cu nguoi toi Tay Tang, trum phat xit Hitler u muu gi?
  • Cu nguoi toi Tay Tang, trum phat xit Hitler u muu gi?-Hinh-2
  • Cu nguoi toi Tay Tang, trum phat xit Hitler u muu gi?-Hinh-3
  • Cu nguoi toi Tay Tang, trum phat xit Hitler u muu gi?-Hinh-4
  • Cu nguoi toi Tay Tang, trum phat xit Hitler u muu gi?-Hinh-5
  • Cu nguoi toi Tay Tang, trum phat xit Hitler u muu gi?-Hinh-6
  • Cu nguoi toi Tay Tang, trum phat xit Hitler u muu gi?-Hinh-7
  • Cu nguoi toi Tay Tang, trum phat xit Hitler u muu gi?-Hinh-8
  • Cu nguoi toi Tay Tang, trum phat xit Hitler u muu gi?-Hinh-9
  • Cu nguoi toi Tay Tang, trum phat xit Hitler u muu gi?-Hinh-10
Tâm Anh (theo History)