Cực nóng: Đã tìm ra mộ thật của Khổng Minh Gia Cát Lượng?

Tâm Anh (TH) -

(Kiến Thức) - Khu di tích Vũ Hầu mộ nằm tại khu vực núi Định Quân, tỉnh Thiểm Tây là nơi tồn tại hai ngôi mộ được cho là của Gia Cát Lượng. Căn cứ vào một bức vẽ cổ, các chuyên gia xác định được mộ thật của thừa tướng nhà Thục Hán.

  • Cuc nong: Da tim ra mo that cua Khong Minh Gia Cat Luong?
  • Cuc nong: Da tim ra mo that cua Khong Minh Gia Cat Luong?-Hinh-2
  • Cuc nong: Da tim ra mo that cua Khong Minh Gia Cat Luong?-Hinh-3
  • Cuc nong: Da tim ra mo that cua Khong Minh Gia Cat Luong?-Hinh-4
  • Cuc nong: Da tim ra mo that cua Khong Minh Gia Cat Luong?-Hinh-5
  • Cuc nong: Da tim ra mo that cua Khong Minh Gia Cat Luong?-Hinh-6
  • Cuc nong: Da tim ra mo that cua Khong Minh Gia Cat Luong?-Hinh-7
  • Cuc nong: Da tim ra mo that cua Khong Minh Gia Cat Luong?-Hinh-8
  • Cuc nong: Da tim ra mo that cua Khong Minh Gia Cat Luong?-Hinh-9
  • Cuc nong: Da tim ra mo that cua Khong Minh Gia Cat Luong?-Hinh-10