Cung điện của gió Hawa Mahal - “Thành phố hồng” của Jaipur, Ấn Độ

Cung điện của gió Hawa Mahal được xem là "Thành phố hồng" của Jaipur, Ấn Độ bởi kiến trúc hình kim tự tháp và chất liệu đá sa thạch đỏ hồng.

  • Cung dien cua gio Hawa Mahal - “Thanh pho hong” cua Jaipur, An Do
  • Cung dien cua gio Hawa Mahal - “Thanh pho hong” cua Jaipur, An Do-Hinh-2
  • Cung dien cua gio Hawa Mahal - “Thanh pho hong” cua Jaipur, An Do-Hinh-3
  • Cung dien cua gio Hawa Mahal - “Thanh pho hong” cua Jaipur, An Do-Hinh-4
  • Cung dien cua gio Hawa Mahal - “Thanh pho hong” cua Jaipur, An Do-Hinh-5
  • Cung dien cua gio Hawa Mahal - “Thanh pho hong” cua Jaipur, An Do-Hinh-6
  • Cung dien cua gio Hawa Mahal - “Thanh pho hong” cua Jaipur, An Do-Hinh-7
  • Cung dien cua gio Hawa Mahal - “Thanh pho hong” cua Jaipur, An Do-Hinh-8
  • Cung dien cua gio Hawa Mahal - “Thanh pho hong” cua Jaipur, An Do-Hinh-9
  • Cung dien cua gio Hawa Mahal - “Thanh pho hong” cua Jaipur, An Do-Hinh-10
Theo Hương Giang/VOV