Cung nữ tuân thủ “quy tắc ngầm” khi hầu Từ Hi Thái hậu ngủ

Google News

Nhiều người cứ ngỡ việc hầu hạ Từ Hi Thái hậu ngủ là nhiệm vụ nhẹ nhàng. Thế nhưng, cung nữ phải tuân thủ các "quy tắc ngầm" để hầu hạ bà hoàng này một cách tốt nhất để tránh bị trừng phạt.

  • Cung nu tuan thu “quy tac ngam” khi hau Tu Hi Thai hau ngu
  • Cung nu tuan thu “quy tac ngam” khi hau Tu Hi Thai hau ngu-Hinh-2
  • Cung nu tuan thu “quy tac ngam” khi hau Tu Hi Thai hau ngu-Hinh-3
  • Cung nu tuan thu “quy tac ngam” khi hau Tu Hi Thai hau ngu-Hinh-4
  • Cung nu tuan thu “quy tac ngam” khi hau Tu Hi Thai hau ngu-Hinh-5
  • Cung nu tuan thu “quy tac ngam” khi hau Tu Hi Thai hau ngu-Hinh-6
  • Cung nu tuan thu “quy tac ngam” khi hau Tu Hi Thai hau ngu-Hinh-7
  • Cung nu tuan thu “quy tac ngam” khi hau Tu Hi Thai hau ngu-Hinh-8
  • Cung nu tuan thu “quy tac ngam” khi hau Tu Hi Thai hau ngu-Hinh-9
  • Cung nu tuan thu “quy tac ngam” khi hau Tu Hi Thai hau ngu-Hinh-10
Tâm Anh (TH)