Cuộc sống ở Leningrad năm 1990 qua trải nghiệm của người Mỹ

Cùng nhiếp ảnh gia Mỹ Terry Feuerborn khám phá thành phố Leningrad, Liên Xô năm 1990 qua loạt ảnh đời thường vô cùng sinh động.

 • Cuoc song o Leningrad nam 1990 qua trai nghiem cua nguoi My
 • Cuoc song o Leningrad nam 1990 qua trai nghiem cua nguoi My-Hinh-2
 • Cuoc song o Leningrad nam 1990 qua trai nghiem cua nguoi My-Hinh-3
 • Cuoc song o Leningrad nam 1990 qua trai nghiem cua nguoi My-Hinh-4
 • Cuoc song o Leningrad nam 1990 qua trai nghiem cua nguoi My-Hinh-5
 • Cuoc song o Leningrad nam 1990 qua trai nghiem cua nguoi My-Hinh-6
 • Cuoc song o Leningrad nam 1990 qua trai nghiem cua nguoi My-Hinh-7
 • Cuoc song o Leningrad nam 1990 qua trai nghiem cua nguoi My-Hinh-8
 • Cuoc song o Leningrad nam 1990 qua trai nghiem cua nguoi My-Hinh-9
 • Cuoc song o Leningrad nam 1990 qua trai nghiem cua nguoi My-Hinh-10
 • Cuoc song o Leningrad nam 1990 qua trai nghiem cua nguoi My-Hinh-11
 • Cuoc song o Leningrad nam 1990 qua trai nghiem cua nguoi My-Hinh-12
 • Cuoc song o Leningrad nam 1990 qua trai nghiem cua nguoi My-Hinh-13
 • Cuoc song o Leningrad nam 1990 qua trai nghiem cua nguoi My-Hinh-14
 • Cuoc song o Leningrad nam 1990 qua trai nghiem cua nguoi My-Hinh-15
 • Cuoc song o Leningrad nam 1990 qua trai nghiem cua nguoi My-Hinh-16
 • Cuoc song o Leningrad nam 1990 qua trai nghiem cua nguoi My-Hinh-17
 • Cuoc song o Leningrad nam 1990 qua trai nghiem cua nguoi My-Hinh-18
T.B (tổng hợp)