Cuộc sống ở Phnom Penh năm 1989 qua ảnh của Francoise de Mulder

Cảm nhận cuộc sống bình yên ở Phnom Penh năm 1989, 10 năm sau khi chế độ Pol Pot bị đánh đuổi khỏi thành phố, được ghi nhận qua ống kính nữ phóng viên Pháp.

 • Cuoc song o Phnom Penh nam 1989 qua anh cua Francoise de Mulder
 • Cuoc song o Phnom Penh nam 1989 qua anh cua Francoise de Mulder-Hinh-2
 • Cuoc song o Phnom Penh nam 1989 qua anh cua Francoise de Mulder-Hinh-3
 • Cuoc song o Phnom Penh nam 1989 qua anh cua Francoise de Mulder-Hinh-4
 • Cuoc song o Phnom Penh nam 1989 qua anh cua Francoise de Mulder-Hinh-5
 • Cuoc song o Phnom Penh nam 1989 qua anh cua Francoise de Mulder-Hinh-6
 • Cuoc song o Phnom Penh nam 1989 qua anh cua Francoise de Mulder-Hinh-7
 • Cuoc song o Phnom Penh nam 1989 qua anh cua Francoise de Mulder-Hinh-8
 • Cuoc song o Phnom Penh nam 1989 qua anh cua Francoise de Mulder-Hinh-9
 • Cuoc song o Phnom Penh nam 1989 qua anh cua Francoise de Mulder-Hinh-10
 • Cuoc song o Phnom Penh nam 1989 qua anh cua Francoise de Mulder-Hinh-11
T.B (tổng hợp)