Cuốn sách quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam ẩn chứa bí mật gì?

Sự ra đời của "Phép giảng tám ngày" - cuốn sách quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam - là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của chữ quốc ngữ ở nước ta.

  • Cuon sach quoc ngu dau tien cua Viet Nam an chua bi mat gi?
  • Cuon sach quoc ngu dau tien cua Viet Nam an chua bi mat gi?-Hinh-2
  • Cuon sach quoc ngu dau tien cua Viet Nam an chua bi mat gi?-Hinh-3
  • Cuon sach quoc ngu dau tien cua Viet Nam an chua bi mat gi?-Hinh-4
  • Cuon sach quoc ngu dau tien cua Viet Nam an chua bi mat gi?-Hinh-5
  • Cuon sach quoc ngu dau tien cua Viet Nam an chua bi mat gi?-Hinh-6
  • Cuon sach quoc ngu dau tien cua Viet Nam an chua bi mat gi?-Hinh-7
  • Cuon sach quoc ngu dau tien cua Viet Nam an chua bi mat gi?-Hinh-8
Quốc Lê