Địa thế hiểm yếu nơi Hồ Quý Ly nhất quyết xây thành nhà Hồ

Google News

Dù bị can ngăn, Hồ Quý Ly vẫn quyết dời đô bằng mọi giá, vì theo ông, vào cuối thời Trần không còn là thời "trị" mà thực sự bước vào thời "loạn". Vì sự "loạn" này, ông phải dời đô đến nơi đất hiểm.

 • Dia the hiem yeu noi Ho Quy Ly nhat quyet xay thanh nha Ho
 • Dia the hiem yeu noi Ho Quy Ly nhat quyet xay thanh nha Ho-Hinh-2
 • Dia the hiem yeu noi Ho Quy Ly nhat quyet xay thanh nha Ho-Hinh-3
 • Dia the hiem yeu noi Ho Quy Ly nhat quyet xay thanh nha Ho-Hinh-4
 • Dia the hiem yeu noi Ho Quy Ly nhat quyet xay thanh nha Ho-Hinh-5
 • Dia the hiem yeu noi Ho Quy Ly nhat quyet xay thanh nha Ho-Hinh-6
 • Dia the hiem yeu noi Ho Quy Ly nhat quyet xay thanh nha Ho-Hinh-7
 • Dia the hiem yeu noi Ho Quy Ly nhat quyet xay thanh nha Ho-Hinh-8
 • Dia the hiem yeu noi Ho Quy Ly nhat quyet xay thanh nha Ho-Hinh-9
 • Dia the hiem yeu noi Ho Quy Ly nhat quyet xay thanh nha Ho-Hinh-10
 • Dia the hiem yeu noi Ho Quy Ly nhat quyet xay thanh nha Ho-Hinh-11
 • Dia the hiem yeu noi Ho Quy Ly nhat quyet xay thanh nha Ho-Hinh-12
Quốc Lê