Điểm đặc biệt trong Lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III

Google News

Lễ đăng quang của Vua Charles III sẽ diễn ra trong ngày 6/5, tại Tu viện Westminster với nhiều điểm đặc biệt so với truyền thống.

  • Diem dac biet trong Le dang quang cua Nha vua Anh Charles III
  • Diem dac biet trong Le dang quang cua Nha vua Anh Charles III-Hinh-2
  • Diem dac biet trong Le dang quang cua Nha vua Anh Charles III-Hinh-3
  • Diem dac biet trong Le dang quang cua Nha vua Anh Charles III-Hinh-4
  • Diem dac biet trong Le dang quang cua Nha vua Anh Charles III-Hinh-5
  • Diem dac biet trong Le dang quang cua Nha vua Anh Charles III-Hinh-6
  • Diem dac biet trong Le dang quang cua Nha vua Anh Charles III-Hinh-7
  • Diem dac biet trong Le dang quang cua Nha vua Anh Charles III-Hinh-8
  • Diem dac biet trong Le dang quang cua Nha vua Anh Charles III-Hinh-9
  • Diem dac biet trong Le dang quang cua Nha vua Anh Charles III-Hinh-10
Thiên Trang (TH)