Điệp viên Mỹ nào bán bí mật cho Liên Xô kiếm vài triệu USD?

Google News

Aldrich Hazen Ames là điệp viên Mỹ nổi tiếng thế giới. Ông đã bán thông tin mật của Mỹ cho Liên Xô. Điệp viên này bị Mỹ cáo buộc nhận khoản tiền hơn 2,5 triệu USD từ Liên Xô nhờ bán các thông tin mật.

  • Diep vien My nao ban bi mat cho Lien Xo kiem vai trieu USD?
  • Diep vien My nao ban bi mat cho Lien Xo kiem vai trieu USD?-Hinh-2
  • Diep vien My nao ban bi mat cho Lien Xo kiem vai trieu USD?-Hinh-3
  • Diep vien My nao ban bi mat cho Lien Xo kiem vai trieu USD?-Hinh-4
  • Diep vien My nao ban bi mat cho Lien Xo kiem vai trieu USD?-Hinh-5
  • Diep vien My nao ban bi mat cho Lien Xo kiem vai trieu USD?-Hinh-6
  • Diep vien My nao ban bi mat cho Lien Xo kiem vai trieu USD?-Hinh-7
  • Diep vien My nao ban bi mat cho Lien Xo kiem vai trieu USD?-Hinh-8
  • Diep vien My nao ban bi mat cho Lien Xo kiem vai trieu USD?-Hinh-9
  • Diep vien My nao ban bi mat cho Lien Xo kiem vai trieu USD?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)