Đột nhập bộ lạc nguyên thủy còn sót lại trên thế giới

Theo Anna/Thế giới trẻ -

Mentawai là một trong những bộ lạc nguyên thủy còn sót lại ở bán đảo Indonesia. Lối sống của cộng đồng bản địa sẽ giúp bạn nhận ra ý nghĩa thực sự trong cuộc đời mình.