Dự đoán tháng 6 âm: 2 tuổi cát tường, 2 tuổi đen sấp mặt

Dự đoán tháng 6 âm lich cho 12 con giáp: Sửu, Thân đen chí mạng, Dậu, Thìn cát lợi, cát tường.

 • Du doan thang 6 am: 2 tuoi cat tuong, 2 tuoi den sap mat
 • Du doan thang 6 am: 2 tuoi cat tuong, 2 tuoi den sap mat-Hinh-2
 • Du doan thang 6 am: 2 tuoi cat tuong, 2 tuoi den sap mat-Hinh-3
 • Du doan thang 6 am: 2 tuoi cat tuong, 2 tuoi den sap mat-Hinh-4
 • Du doan thang 6 am: 2 tuoi cat tuong, 2 tuoi den sap mat-Hinh-5
 • Du doan thang 6 am: 2 tuoi cat tuong, 2 tuoi den sap mat-Hinh-6
 • Du doan thang 6 am: 2 tuoi cat tuong, 2 tuoi den sap mat-Hinh-7
 • Du doan thang 6 am: 2 tuoi cat tuong, 2 tuoi den sap mat-Hinh-8
 • Du doan thang 6 am: 2 tuoi cat tuong, 2 tuoi den sap mat-Hinh-9
 • Du doan thang 6 am: 2 tuoi cat tuong, 2 tuoi den sap mat-Hinh-10
 • Du doan thang 6 am: 2 tuoi cat tuong, 2 tuoi den sap mat-Hinh-11
 • Du doan thang 6 am: 2 tuoi cat tuong, 2 tuoi den sap mat-Hinh-12
Khanh Châu (theo Sohu)