Dùng mắt thần MRI, sửng sốt thấy bảo vật trấn lăng Tần Thủy Hoàng

Google News

Công nghệ chụp cộng hưởng từ (MRI) đã giúp các nhà khoa học phát hiện 6 bảo vật trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng một cách an toàn và hiệu quả.

  • Dung mat than MRI, sung sot thay bao vat tran lang Tan Thuy Hoang
  • Dung mat than MRI, sung sot thay bao vat tran lang Tan Thuy Hoang-Hinh-2
  • Dung mat than MRI, sung sot thay bao vat tran lang Tan Thuy Hoang-Hinh-3
  • Dung mat than MRI, sung sot thay bao vat tran lang Tan Thuy Hoang-Hinh-4
  • Dung mat than MRI, sung sot thay bao vat tran lang Tan Thuy Hoang-Hinh-5
  • Dung mat than MRI, sung sot thay bao vat tran lang Tan Thuy Hoang-Hinh-6
  • Dung mat than MRI, sung sot thay bao vat tran lang Tan Thuy Hoang-Hinh-7
  • Dung mat than MRI, sung sot thay bao vat tran lang Tan Thuy Hoang-Hinh-8
Thiên Trang (TH)