Gia Cát Lượng hứng thất bại đau đớn khi bồi dưỡng hai người nào?

Google News

Nổi tiếng là người túc trí đa mưu, liệu sự như thần, Gia Cát Lượng đã dốc sức bồi dưỡng 2 nhân tài làm người kế nhiệm của mình nhưng thất bại. Hai người đó là Khương Duy và Gia Cát Chiêm.

  • Gia Cat Luong hung that bai dau don khi boi duong hai nguoi nao?
  • Gia Cat Luong hung that bai dau don khi boi duong hai nguoi nao?-Hinh-2
  • Gia Cat Luong hung that bai dau don khi boi duong hai nguoi nao?-Hinh-3
  • Gia Cat Luong hung that bai dau don khi boi duong hai nguoi nao?-Hinh-4
  • Gia Cat Luong hung that bai dau don khi boi duong hai nguoi nao?-Hinh-5
  • Gia Cat Luong hung that bai dau don khi boi duong hai nguoi nao?-Hinh-6
  • Gia Cat Luong hung that bai dau don khi boi duong hai nguoi nao?-Hinh-7
  • Gia Cat Luong hung that bai dau don khi boi duong hai nguoi nao?-Hinh-8
  • Gia Cat Luong hung that bai dau don khi boi duong hai nguoi nao?-Hinh-9
  • Gia Cat Luong hung that bai dau don khi boi duong hai nguoi nao?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)