Gia tài của Gia Cát Lượng giàu đến đâu?

Tâm Anh (TH) -

(Kiến Thức) - Gia Cát Lượng vang danh sử sách là quân sư kiệt xuất, mưu trí hơn người của nhà Thục Hán thời Tam quốc. Ông từng giữ chức Thừa tướng. Nhiều người ngỡ rằng với tài năng và địa vị như vậy, ông là người giàu có. Thế nhưng, đó không phải sự thật.

  • Gia tai cua Gia Cat Luong giau den dau?
  • Gia tai cua Gia Cat Luong giau den dau?-Hinh-2
  • Gia tai cua Gia Cat Luong giau den dau?-Hinh-3
  • Gia tai cua Gia Cat Luong giau den dau?-Hinh-4
  • Gia tai cua Gia Cat Luong giau den dau?-Hinh-5
  • Gia tai cua Gia Cat Luong giau den dau?-Hinh-6
  • Gia tai cua Gia Cat Luong giau den dau?-Hinh-7
  • Gia tai cua Gia Cat Luong giau den dau?-Hinh-8
  • Gia tai cua Gia Cat Luong giau den dau?-Hinh-9
  • Gia tai cua Gia Cat Luong giau den dau?-Hinh-10