Giải mã bí mật trên quê hương của Chúa Jesus

Google News

(Kiến Thức) - Nazareth ở Israel được người dân trên toàn thế giới biết đến là quê hương của Chúa Jesus. Một nghiên cứu mới đây chỉ ra người dân ở Nazareth từng từ chối văn hóa La Mã, thậm chí nổi dậy chống lại đế chế La Mã vào năm 70 sau Công nguyên. 

  • Giai ma bi mat tren que huong cua Chua Jesus
  • Giai ma bi mat tren que huong cua Chua Jesus-Hinh-2
  • Giai ma bi mat tren que huong cua Chua Jesus-Hinh-3
  • Giai ma bi mat tren que huong cua Chua Jesus-Hinh-4
  • Giai ma bi mat tren que huong cua Chua Jesus-Hinh-5
  • Giai ma bi mat tren que huong cua Chua Jesus-Hinh-6
  • Giai ma bi mat tren que huong cua Chua Jesus-Hinh-7
  • Giai ma bi mat tren que huong cua Chua Jesus-Hinh-8
  • Giai ma bi mat tren que huong cua Chua Jesus-Hinh-9
  • Giai ma bi mat tren que huong cua Chua Jesus-Hinh-10
Tâm Anh (theo LS)