Giải mã chiến dịch giải cứu nhà độc tài Mussolini của Hitler

Tháng 9/1943, trùm phát xít Hitler thực hiện chiến dịch Eiche nhằm giải cứu nhà độc tài Mussolini. Vụ giải cứu diễn ra ở một khách sạn không tốn viên đạn nào.

  • Giai ma chien dich giai cuu nha doc tai Mussolini cua Hitler
  • Giai ma chien dich giai cuu nha doc tai Mussolini cua Hitler-Hinh-2
  • Giai ma chien dich giai cuu nha doc tai Mussolini cua Hitler-Hinh-3
  • Giai ma chien dich giai cuu nha doc tai Mussolini cua Hitler-Hinh-4
  • Giai ma chien dich giai cuu nha doc tai Mussolini cua Hitler-Hinh-5
  • Giai ma chien dich giai cuu nha doc tai Mussolini cua Hitler-Hinh-6
  • Giai ma chien dich giai cuu nha doc tai Mussolini cua Hitler-Hinh-7
  • Giai ma chien dich giai cuu nha doc tai Mussolini cua Hitler-Hinh-8
  • Giai ma chien dich giai cuu nha doc tai Mussolini cua Hitler-Hinh-9
  • Giai ma chien dich giai cuu nha doc tai Mussolini cua Hitler-Hinh-10
Tâm Anh (theo Owlcation)