Giải mã trận đánh kỳ lạ đặc biệt nhất Thế chiến 2

Tâm Anh (theo historythings) -

(Kiến Thức) - Vào ngày 5/5/1945, một trận đánh kỳ lạ đã diễn ra tại lâu đài Schloss Itter, trên dãy Alps, Áo. Khi ấy, binh sĩ quân đồng minh đã cùng phối hợp chiến đấu với lính phát xít Đức để giải cứu tù nhân.

  • Giai ma tran danh ky la dac biet nhat The chien 2
  • Giai ma tran danh ky la dac biet nhat The chien 2-Hinh-2
  • Giai ma tran danh ky la dac biet nhat The chien 2-Hinh-3
  • Giai ma tran danh ky la dac biet nhat The chien 2-Hinh-4
  • Giai ma tran danh ky la dac biet nhat The chien 2-Hinh-5
  • Giai ma tran danh ky la dac biet nhat The chien 2-Hinh-6
  • Giai ma tran danh ky la dac biet nhat The chien 2-Hinh-7
  • Giai ma tran danh ky la dac biet nhat The chien 2-Hinh-8
  • Giai ma tran danh ky la dac biet nhat The chien 2-Hinh-9
  • Giai ma tran danh ky la dac biet nhat The chien 2-Hinh-10