Giải mã vương quốc Atlantis bị nhấn chìm dưới nước 10.000 năm trước

Thành phố Atlantis đã mất này có lẽ là một trong những khám phá khảo cổ kỳ lạ nhất mọi thời đại. Thành phố được cho là do Poseidon xây dựng.

  • Giai ma vuong quoc Atlantis bi nhan chim duoi nuoc 10.000 nam truoc
  • Giai ma vuong quoc Atlantis bi nhan chim duoi nuoc 10.000 nam truoc-Hinh-2
  • Giai ma vuong quoc Atlantis bi nhan chim duoi nuoc 10.000 nam truoc-Hinh-3
  • Giai ma vuong quoc Atlantis bi nhan chim duoi nuoc 10.000 nam truoc-Hinh-4
  • Giai ma vuong quoc Atlantis bi nhan chim duoi nuoc 10.000 nam truoc-Hinh-5
  • Giai ma vuong quoc Atlantis bi nhan chim duoi nuoc 10.000 nam truoc-Hinh-6
  • Giai ma vuong quoc Atlantis bi nhan chim duoi nuoc 10.000 nam truoc-Hinh-7
  • Giai ma vuong quoc Atlantis bi nhan chim duoi nuoc 10.000 nam truoc-Hinh-8
  • Giai ma vuong quoc Atlantis bi nhan chim duoi nuoc 10.000 nam truoc-Hinh-9
  • Giai ma vuong quoc Atlantis bi nhan chim duoi nuoc 10.000 nam truoc-Hinh-10
Theo Đức Khương/Báo Tổ quốc