Giải mật: Trùm phát xít Hitler suýt bị Liên Xô bắt sống năm 1943?

Năm 1943, một đơn vị quân sự của Liên Xô chỉ cách vị trí của trùm phát xít Hitler vài km. Nếu nắm được thông tin Hitler ở đó thì Liên Xô có thể bắt được y.

  • Giai mat: Trum phat xit Hitler suyt bi Lien Xo bat song nam 1943?
  • Giai mat: Trum phat xit Hitler suyt bi Lien Xo bat song nam 1943?-Hinh-2
  • Giai mat: Trum phat xit Hitler suyt bi Lien Xo bat song nam 1943?-Hinh-3
  • Giai mat: Trum phat xit Hitler suyt bi Lien Xo bat song nam 1943?-Hinh-4
  • Giai mat: Trum phat xit Hitler suyt bi Lien Xo bat song nam 1943?-Hinh-5
  • Giai mat: Trum phat xit Hitler suyt bi Lien Xo bat song nam 1943?-Hinh-6
  • Giai mat: Trum phat xit Hitler suyt bi Lien Xo bat song nam 1943?-Hinh-7
  • Giai mat: Trum phat xit Hitler suyt bi Lien Xo bat song nam 1943?-Hinh-8
  • Giai mat: Trum phat xit Hitler suyt bi Lien Xo bat song nam 1943?-Hinh-9
  • Giai mat: Trum phat xit Hitler suyt bi Lien Xo bat song nam 1943?-Hinh-10
Tâm Anh (theo RBTH)