Giai thoại kỳ lạ về con cừu đá 2.000 tuổi ở Bắc Ninh

Google News

Lúc sinh thời Sĩ Nhiếp nuôi hai con cừu rất đẹp, suốt ngày quấn quýt bên người. Khi ông qua đời cả hai con cừu không có người chăn dắt nên hư thân mất nết, thường phá hoại hoa màu của dân làng...

 • Giai thoai ky la ve con cuu da 2.000 tuoi o Bac Ninh
 • Giai thoai ky la ve con cuu da 2.000 tuoi o Bac Ninh-Hinh-2
 • Giai thoai ky la ve con cuu da 2.000 tuoi o Bac Ninh-Hinh-3
 • Giai thoai ky la ve con cuu da 2.000 tuoi o Bac Ninh-Hinh-4
 • Giai thoai ky la ve con cuu da 2.000 tuoi o Bac Ninh-Hinh-5
 • Giai thoai ky la ve con cuu da 2.000 tuoi o Bac Ninh-Hinh-6
 • Giai thoai ky la ve con cuu da 2.000 tuoi o Bac Ninh-Hinh-7
 • Giai thoai ky la ve con cuu da 2.000 tuoi o Bac Ninh-Hinh-8
 • Giai thoai ky la ve con cuu da 2.000 tuoi o Bac Ninh-Hinh-9
 • Giai thoai ky la ve con cuu da 2.000 tuoi o Bac Ninh-Hinh-10
 • Giai thoai ky la ve con cuu da 2.000 tuoi o Bac Ninh-Hinh-11
 • Giai thoai ky la ve con cuu da 2.000 tuoi o Bac Ninh-Hinh-12
 • Giai thoai ky la ve con cuu da 2.000 tuoi o Bac Ninh-Hinh-13
 • Giai thoai ky la ve con cuu da 2.000 tuoi o Bac Ninh-Hinh-14
 • Giai thoai ky la ve con cuu da 2.000 tuoi o Bac Ninh-Hinh-15
Quốc Lê