Giai thoại phong thủy ly kỳ như phim của Dinh Độc Lập

Google News

Một ý kiến cho rằng, nhìn bình diện từ trên cao xuống mặt bằng Dinh Độc Lập có hình chữ Cát, nhưng trước mặt lại có con đường từ thảo cầm viên đâm thẳng vào Dinh như một mũi tên, là đại kỵ phong thủy...

 • Giai thoai phong thuy ly ky nhu phim cua Dinh Doc Lap
 • Giai thoai phong thuy ly ky nhu phim cua Dinh Doc Lap-Hinh-2
 • Giai thoai phong thuy ly ky nhu phim cua Dinh Doc Lap-Hinh-3
 • Giai thoai phong thuy ly ky nhu phim cua Dinh Doc Lap-Hinh-4
 • Giai thoai phong thuy ly ky nhu phim cua Dinh Doc Lap-Hinh-5
 • Giai thoai phong thuy ly ky nhu phim cua Dinh Doc Lap-Hinh-6
 • Giai thoai phong thuy ly ky nhu phim cua Dinh Doc Lap-Hinh-7
 • Giai thoai phong thuy ly ky nhu phim cua Dinh Doc Lap-Hinh-8
 • Giai thoai phong thuy ly ky nhu phim cua Dinh Doc Lap-Hinh-9
 • Giai thoai phong thuy ly ky nhu phim cua Dinh Doc Lap-Hinh-10
 • Giai thoai phong thuy ly ky nhu phim cua Dinh Doc Lap-Hinh-11
 • Giai thoai phong thuy ly ky nhu phim cua Dinh Doc Lap-Hinh-12
 • Giai thoai phong thuy ly ky nhu phim cua Dinh Doc Lap-Hinh-13
 • Giai thoai phong thuy ly ky nhu phim cua Dinh Doc Lap-Hinh-14
Quốc Lê