Giật mình nguyên nhân Kinh Kha thất bại khi ám sát Tần Thủy Hoàng

Trước khi thống nhất 6 nước chư hầu, Tần Thủy Hoàng từng bị Kinh Kha ám sát. Trong tình huống nguy hiểm đó, vua Tần thoát chết trong gang tấc.

  • Giat minh nguyen nhan Kinh Kha that bai khi am sat Tan Thuy Hoang
  • Giat minh nguyen nhan Kinh Kha that bai khi am sat Tan Thuy Hoang-Hinh-2
  • Giat minh nguyen nhan Kinh Kha that bai khi am sat Tan Thuy Hoang-Hinh-3
  • Giat minh nguyen nhan Kinh Kha that bai khi am sat Tan Thuy Hoang-Hinh-4
  • Giat minh nguyen nhan Kinh Kha that bai khi am sat Tan Thuy Hoang-Hinh-5
  • Giat minh nguyen nhan Kinh Kha that bai khi am sat Tan Thuy Hoang-Hinh-6
  • Giat minh nguyen nhan Kinh Kha that bai khi am sat Tan Thuy Hoang-Hinh-7
  • Giat minh nguyen nhan Kinh Kha that bai khi am sat Tan Thuy Hoang-Hinh-8
  • Giat minh nguyen nhan Kinh Kha that bai khi am sat Tan Thuy Hoang-Hinh-9
  • Giat minh nguyen nhan Kinh Kha that bai khi am sat Tan Thuy Hoang-Hinh-10
Tâm Anh (TH)