Giật mình thấy Tôn Ngộ Không “bằng xương bằng thịt” trong mộ cổ

Google News

Gậy Như Ý và vòng Kim Cô của Tôn Ngộ Không được tìm thấy trong ngôi mộ cổ trên một ngọn núi ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), khiến các chuyên gia giật mình và hoài nghi về mộ phần.

 • Giat minh thay Ton Ngo Khong “bang xuong bang thit” trong mo co
 • Giat minh thay Ton Ngo Khong “bang xuong bang thit” trong mo co-Hinh-2
 • Giat minh thay Ton Ngo Khong “bang xuong bang thit” trong mo co-Hinh-3
 • Giat minh thay Ton Ngo Khong “bang xuong bang thit” trong mo co-Hinh-4
 • Giat minh thay Ton Ngo Khong “bang xuong bang thit” trong mo co-Hinh-5
 • Giat minh thay Ton Ngo Khong “bang xuong bang thit” trong mo co-Hinh-6
 • Giat minh thay Ton Ngo Khong “bang xuong bang thit” trong mo co-Hinh-7
 • Giat minh thay Ton Ngo Khong “bang xuong bang thit” trong mo co-Hinh-8
 • Giat minh thay Ton Ngo Khong “bang xuong bang thit” trong mo co-Hinh-9
 • Giat minh thay Ton Ngo Khong “bang xuong bang thit” trong mo co-Hinh-10
 • Giat minh thay Ton Ngo Khong “bang xuong bang thit” trong mo co-Hinh-11
 • Giat minh thay Ton Ngo Khong “bang xuong bang thit” trong mo co-Hinh-12
TD (th)