Hé lộ dự án chế tạo bom hạt nhân của Nhật trong Thế chiến 2

Theo các tài liệu được giải mật, Nhật Bản từng theo đuổi dự án chế tạo bom hạt nhân trong Thế chiến 2. Tuy nhiên, dự án này không thành công vì một số lý do.

  • He lo du an che tao bom hat nhan cua Nhat trong The chien 2
  • He lo du an che tao bom hat nhan cua Nhat trong The chien 2-Hinh-2
  • He lo du an che tao bom hat nhan cua Nhat trong The chien 2-Hinh-3
  • He lo du an che tao bom hat nhan cua Nhat trong The chien 2-Hinh-4
  • He lo du an che tao bom hat nhan cua Nhat trong The chien 2-Hinh-5
  • He lo du an che tao bom hat nhan cua Nhat trong The chien 2-Hinh-6
  • He lo du an che tao bom hat nhan cua Nhat trong The chien 2-Hinh-7
  • He lo du an che tao bom hat nhan cua Nhat trong The chien 2-Hinh-8
  • He lo du an che tao bom hat nhan cua Nhat trong The chien 2-Hinh-9
  • He lo du an che tao bom hat nhan cua Nhat trong The chien 2-Hinh-10
Tâm Anh (theo History, National Interest)