Hé lộ nguồn gốc bất ngờ của kiểu chào đặc trưng thời Hitler

Sau khi trở thành Thủ tướng và Quốc trướng nước Đức, trùm phát xít Hitler áp đặt nhiều quy tắc, trong đó có kiểu chào “Heil Hitler”.

  • He lo nguon goc bat ngo cua kieu chao dac trung thoi Hitler
  • He lo nguon goc bat ngo cua kieu chao dac trung thoi Hitler-Hinh-2
  • He lo nguon goc bat ngo cua kieu chao dac trung thoi Hitler-Hinh-3
  • He lo nguon goc bat ngo cua kieu chao dac trung thoi Hitler-Hinh-4
  • He lo nguon goc bat ngo cua kieu chao dac trung thoi Hitler-Hinh-5
  • He lo nguon goc bat ngo cua kieu chao dac trung thoi Hitler-Hinh-6
  • He lo nguon goc bat ngo cua kieu chao dac trung thoi Hitler-Hinh-7
  • He lo nguon goc bat ngo cua kieu chao dac trung thoi Hitler-Hinh-8
  • He lo nguon goc bat ngo cua kieu chao dac trung thoi Hitler-Hinh-9
  • He lo nguon goc bat ngo cua kieu chao dac trung thoi Hitler-Hinh-10
Tâm Anh (theo LV)