Hé lộ vụ ám sát châm ngòi cho Thế chiến 1 bùng nổ

Tâm Anh (theo historylists) -

(Kiến Thức) - Thái tử Áo - Hung Archduke Franz Ferdinand bị ám sát năm 1914 đã trở thành sự kiện làm rung chuyển thế giới. Nguyên do là vì vụ ám sát châm ngòi cho Thế chiến 1 bùng nổ khiến khoảng 15 triệu người bỏ mạng.

  • He lo vu am sat cham ngoi cho The chien 1 bung no
  • He lo vu am sat cham ngoi cho The chien 1 bung no-Hinh-2
  • He lo vu am sat cham ngoi cho The chien 1 bung no-Hinh-3
  • He lo vu am sat cham ngoi cho The chien 1 bung no-Hinh-4
  • He lo vu am sat cham ngoi cho The chien 1 bung no-Hinh-5
  • He lo vu am sat cham ngoi cho The chien 1 bung no-Hinh-6
  • He lo vu am sat cham ngoi cho The chien 1 bung no-Hinh-7
  • He lo vu am sat cham ngoi cho The chien 1 bung no-Hinh-8
  • He lo vu am sat cham ngoi cho The chien 1 bung no-Hinh-9
  • He lo vu am sat cham ngoi cho The chien 1 bung no-Hinh-10