Hình độc: Mưu sinh trên đường phố Sài Gòn năm 1956

Google News

Trò ảo thuật của gánh thuốc Sơn Đông mãi võ, người gánh nước thuê hành nghề, thầy đồ đoán mệnh giải quẻ... là loạt ảnh lý thú về hoạt động mưu sinh trên đường phố Sài Gòn năm 1956.

  • Hinh doc: Muu sinh tren duong pho Sai Gon nam 1956
  • Hinh doc: Muu sinh tren duong pho Sai Gon nam 1956-Hinh-2
  • Hinh doc: Muu sinh tren duong pho Sai Gon nam 1956-Hinh-3
  • Hinh doc: Muu sinh tren duong pho Sai Gon nam 1956-Hinh-4
  • Hinh doc: Muu sinh tren duong pho Sai Gon nam 1956-Hinh-5
  • Hinh doc: Muu sinh tren duong pho Sai Gon nam 1956-Hinh-6
  • Hinh doc: Muu sinh tren duong pho Sai Gon nam 1956-Hinh-7
  • Hinh doc: Muu sinh tren duong pho Sai Gon nam 1956-Hinh-8
  • Hinh doc: Muu sinh tren duong pho Sai Gon nam 1956-Hinh-9
T.B (tổng hợp)