Hoàng đế Napoleon bại trận ở Nga vì... yếu tố thời tiết?

Google News

Vào mùa hè năm 1812, hoàng đế Napoleon của Pháp tiến hành chiến dịch tấn công xâm lược Nga. Tuy nhiên, cuối cùng, đội quân của Napoleon thất bại ê chề. Một số sử gia cho rằng Napoleon bại trận là vì mùa Đông khắc nghiệt ở Nga.

  • Hoang de Napoleon bai tran o Nga vi... yeu to thoi tiet?
  • Hoang de Napoleon bai tran o Nga vi... yeu to thoi tiet?-Hinh-2
  • Hoang de Napoleon bai tran o Nga vi... yeu to thoi tiet?-Hinh-3
  • Hoang de Napoleon bai tran o Nga vi... yeu to thoi tiet?-Hinh-4
  • Hoang de Napoleon bai tran o Nga vi... yeu to thoi tiet?-Hinh-5
  • Hoang de Napoleon bai tran o Nga vi... yeu to thoi tiet?-Hinh-6
  • Hoang de Napoleon bai tran o Nga vi... yeu to thoi tiet?-Hinh-7
  • Hoang de Napoleon bai tran o Nga vi... yeu to thoi tiet?-Hinh-8
  • Hoang de Napoleon bai tran o Nga vi... yeu to thoi tiet?-Hinh-9
  • Hoang de Napoleon bai tran o Nga vi... yeu to thoi tiet?-Hinh-10
Tâm Anh (theo History)