Hoàng đế nhà Thanh mất 100 năm trước, vì sao vẫn có người canh mộ?

Google News

Cách đây hơn 100 năm, nhà Thanh diệt vong. Dù vậy, lăng mộ của các hoàng đế nhà Thanh vẫn luôn có người trông nom. Vì sao lại vậy?

  • Hoang de nha Thanh mat 100 nam truoc, vi sao van co nguoi canh mo?
  • Hoang de nha Thanh mat 100 nam truoc, vi sao van co nguoi canh mo?-Hinh-2
  • Hoang de nha Thanh mat 100 nam truoc, vi sao van co nguoi canh mo?-Hinh-3
  • Hoang de nha Thanh mat 100 nam truoc, vi sao van co nguoi canh mo?-Hinh-4
  • Hoang de nha Thanh mat 100 nam truoc, vi sao van co nguoi canh mo?-Hinh-5
  • Hoang de nha Thanh mat 100 nam truoc, vi sao van co nguoi canh mo?-Hinh-6
  • Hoang de nha Thanh mat 100 nam truoc, vi sao van co nguoi canh mo?-Hinh-7
  • Hoang de nha Thanh mat 100 nam truoc, vi sao van co nguoi canh mo?-Hinh-8
  • Hoang de nha Thanh mat 100 nam truoc, vi sao van co nguoi canh mo?-Hinh-9
  • Hoang de nha Thanh mat 100 nam truoc, vi sao van co nguoi canh mo?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)