Không phải Tử Cấm Thành, vua nhà Thanh chủ yếu ở chốn bí mật nào?

Google News

Tử Cấm Thành là nơi ở của các hoàng đế nhà Thanh. Tuy nhiên, họ không ở hoàng cung xa hoa này nhiều bằng Viên Minh Viên. Từ đây, nhiều người tò mò về nơi này.

  • Khong phai Tu Cam Thanh, vua nha Thanh chu yeu o chon bi mat nao?
  • Khong phai Tu Cam Thanh, vua nha Thanh chu yeu o chon bi mat nao?-Hinh-2
  • Khong phai Tu Cam Thanh, vua nha Thanh chu yeu o chon bi mat nao?-Hinh-3
  • Khong phai Tu Cam Thanh, vua nha Thanh chu yeu o chon bi mat nao?-Hinh-4
  • Khong phai Tu Cam Thanh, vua nha Thanh chu yeu o chon bi mat nao?-Hinh-5
  • Khong phai Tu Cam Thanh, vua nha Thanh chu yeu o chon bi mat nao?-Hinh-6
  • Khong phai Tu Cam Thanh, vua nha Thanh chu yeu o chon bi mat nao?-Hinh-7
  • Khong phai Tu Cam Thanh, vua nha Thanh chu yeu o chon bi mat nao?-Hinh-8
  • Khong phai Tu Cam Thanh, vua nha Thanh chu yeu o chon bi mat nao?-Hinh-9
  • Khong phai Tu Cam Thanh, vua nha Thanh chu yeu o chon bi mat nao?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)