Khám phá khung cảnh tuyệt đẹp nơi cố TBT Trần Phú an nghỉ

Google News

(Kiến Thức) - Khu mộ cố Tổng bí thư Trần Phú nằm giữa cảnh núi sông hữu tình của vùng đất địa linh, nhân kiệt... 

  • Kham pha khung canh tuyet dep noi co TBT Tran Phu an nghi
  • Kham pha khung canh tuyet dep noi co TBT Tran Phu an nghi-Hinh-2
  • Kham pha khung canh tuyet dep noi co TBT Tran Phu an nghi-Hinh-3
  • Kham pha khung canh tuyet dep noi co TBT Tran Phu an nghi-Hinh-4
  • Kham pha khung canh tuyet dep noi co TBT Tran Phu an nghi-Hinh-5
  • Kham pha khung canh tuyet dep noi co TBT Tran Phu an nghi-Hinh-6
  • Kham pha khung canh tuyet dep noi co TBT Tran Phu an nghi-Hinh-7
  • Kham pha khung canh tuyet dep noi co TBT Tran Phu an nghi-Hinh-8
  • Kham pha khung canh tuyet dep noi co TBT Tran Phu an nghi-Hinh-9
  • Kham pha khung canh tuyet dep noi co TBT Tran Phu an nghi-Hinh-10
Quốc Lê