Khám phá lăng mộ cổ có linh vật thuần Việt độc nhất Hà thành

Trải qua hơn 200 năm, khu lăng mộ đá Quận công Đỗ Bá Phẩm một công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn.

 • Kham pha lang mo co co linh vat thuan Viet doc nhat Ha thanh
 • Kham pha lang mo co co linh vat thuan Viet doc nhat Ha thanh-Hinh-2
 • Kham pha lang mo co co linh vat thuan Viet doc nhat Ha thanh-Hinh-3
 • Kham pha lang mo co co linh vat thuan Viet doc nhat Ha thanh-Hinh-4
 • Kham pha lang mo co co linh vat thuan Viet doc nhat Ha thanh-Hinh-5
 • Kham pha lang mo co co linh vat thuan Viet doc nhat Ha thanh-Hinh-6
 • Kham pha lang mo co co linh vat thuan Viet doc nhat Ha thanh-Hinh-7
 • Kham pha lang mo co co linh vat thuan Viet doc nhat Ha thanh-Hinh-8
 • Kham pha lang mo co co linh vat thuan Viet doc nhat Ha thanh-Hinh-9
 • Kham pha lang mo co co linh vat thuan Viet doc nhat Ha thanh-Hinh-10
 • Kham pha lang mo co co linh vat thuan Viet doc nhat Ha thanh-Hinh-11
 • Kham pha lang mo co co linh vat thuan Viet doc nhat Ha thanh-Hinh-12
 • Kham pha lang mo co co linh vat thuan Viet doc nhat Ha thanh-Hinh-13
 • Kham pha lang mo co co linh vat thuan Viet doc nhat Ha thanh-Hinh-14
Theo Dân Việt