Khi Hitler sụp đổ, phần lãnh thổ Liên Xô nào vẫn bị chiếm đóng?

Cuối tháng 4/1945, phát xít Đức từng bước bị Liên Xô và quân Đồng minh đánh tan, buộc phải đầu hàng. Khi ấy, một phần lãnh thổ Liên Xô vẫn bị Đức chiếm đóng.

  • Khi Hitler sup do, phan lanh tho Lien Xo nao van bi chiem dong?
  • Khi Hitler sup do, phan lanh tho Lien Xo nao van bi chiem dong?-Hinh-2
  • Khi Hitler sup do, phan lanh tho Lien Xo nao van bi chiem dong?-Hinh-3
  • Khi Hitler sup do, phan lanh tho Lien Xo nao van bi chiem dong?-Hinh-4
  • Khi Hitler sup do, phan lanh tho Lien Xo nao van bi chiem dong?-Hinh-5
  • Khi Hitler sup do, phan lanh tho Lien Xo nao van bi chiem dong?-Hinh-6
  • Khi Hitler sup do, phan lanh tho Lien Xo nao van bi chiem dong?-Hinh-7
  • Khi Hitler sup do, phan lanh tho Lien Xo nao van bi chiem dong?-Hinh-8
  • Khi Hitler sup do, phan lanh tho Lien Xo nao van bi chiem dong?-Hinh-9
  • Khi Hitler sup do, phan lanh tho Lien Xo nao van bi chiem dong?-Hinh-10
Tâm Anh (theo RBTH)