Khó tin trận 100 lính Ấn Độ đánh bại 3.000 lính Pakistan

(Kiến Thức) - Trong trận Longewala, với quân số ít hơn 30 lần, các binh sĩ Ấn Độ đã đẩy lùi cuộc tấn công hùng hậu của Pakistan và gây cho đối phương những thiệt hại thảm khốc.

  • Kho tin tran 100 linh An Do danh bai 3.000 linh Pakistan
  • Kho tin tran 100 linh An Do danh bai 3.000 linh Pakistan-Hinh-2
  • Kho tin tran 100 linh An Do danh bai 3.000 linh Pakistan-Hinh-3
  • Kho tin tran 100 linh An Do danh bai 3.000 linh Pakistan-Hinh-4
  • Kho tin tran 100 linh An Do danh bai 3.000 linh Pakistan-Hinh-5
  • Kho tin tran 100 linh An Do danh bai 3.000 linh Pakistan-Hinh-6
  • Kho tin tran 100 linh An Do danh bai 3.000 linh Pakistan-Hinh-7
  • Kho tin tran 100 linh An Do danh bai 3.000 linh Pakistan-Hinh-8
T.B (tổng hợp)