Không chỉ lắm mưu nhiều kế, Tào Tháo còn là cao thủ phi phàm?

Google News

Tào Tháo là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn thời Tam quốc. Không chỉ là người lắm mưu nhiều kế, đa nghi, gian xảo, Tào Tháo còn là một cao thủ giỏi bắn cung và có võ nghệ cao cường.

  • Khong chi lam muu nhieu ke, Tao Thao con la cao thu phi pham?
  • Khong chi lam muu nhieu ke, Tao Thao con la cao thu phi pham?-Hinh-2
  • Khong chi lam muu nhieu ke, Tao Thao con la cao thu phi pham?-Hinh-3
  • Khong chi lam muu nhieu ke, Tao Thao con la cao thu phi pham?-Hinh-4
  • Khong chi lam muu nhieu ke, Tao Thao con la cao thu phi pham?-Hinh-5
  • Khong chi lam muu nhieu ke, Tao Thao con la cao thu phi pham?-Hinh-6
  • Khong chi lam muu nhieu ke, Tao Thao con la cao thu phi pham?-Hinh-7
  • Khong chi lam muu nhieu ke, Tao Thao con la cao thu phi pham?-Hinh-8
  • Khong chi lam muu nhieu ke, Tao Thao con la cao thu phi pham?-Hinh-9
  • Khong chi lam muu nhieu ke, Tao Thao con la cao thu phi pham?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)