Kỳ tài số 1 Tam Quốc, dám cả gan giễu cợt Tào Tháo

Google News

Tào Tháo nổi tiếng đa nghi, gian xảo và hung bạo. Dù biết những điều này nhưng Tả Từ vẫn cả gan ném cốc giễu cợt Tào Tháo. Về sau, Tả Từ dùng mưu kế tài tình nên thoát được cuộc truy sát của gian hùng họ Tào.

  • Ky tai so 1 Tam Quoc, dam ca gan gieu cot Tao Thao
  • Ky tai so 1 Tam Quoc, dam ca gan gieu cot Tao Thao-Hinh-2
  • Ky tai so 1 Tam Quoc, dam ca gan gieu cot Tao Thao-Hinh-3
  • Ky tai so 1 Tam Quoc, dam ca gan gieu cot Tao Thao-Hinh-4
  • Ky tai so 1 Tam Quoc, dam ca gan gieu cot Tao Thao-Hinh-5
  • Ky tai so 1 Tam Quoc, dam ca gan gieu cot Tao Thao-Hinh-6
  • Ky tai so 1 Tam Quoc, dam ca gan gieu cot Tao Thao-Hinh-7
  • Ky tai so 1 Tam Quoc, dam ca gan gieu cot Tao Thao-Hinh-8
  • Ky tai so 1 Tam Quoc, dam ca gan gieu cot Tao Thao-Hinh-9
  • Ky tai so 1 Tam Quoc, dam ca gan gieu cot Tao Thao-Hinh-10
Tâm Anh (TH)