Không thiếu con trai, vì sao Chu Nguyên Chương truyền ngôi cho cháu nội?

Khi được Chu Nguyên Chương hỏi về cách giải quyết vấn đề của phiên vương, Chu Doãn Văn có câu trả lời khéo léo. Nhờ vậy, Chu Doãn Văn được ông nội truyền ngôi.

  • Khong thieu con trai, vi sao Chu Nguyen Chuong truyen ngoi cho chau noi?
  • Khong thieu con trai, vi sao Chu Nguyen Chuong truyen ngoi cho chau noi?-Hinh-2
  • Khong thieu con trai, vi sao Chu Nguyen Chuong truyen ngoi cho chau noi?-Hinh-3
  • Khong thieu con trai, vi sao Chu Nguyen Chuong truyen ngoi cho chau noi?-Hinh-4
  • Khong thieu con trai, vi sao Chu Nguyen Chuong truyen ngoi cho chau noi?-Hinh-5
  • Khong thieu con trai, vi sao Chu Nguyen Chuong truyen ngoi cho chau noi?-Hinh-6
  • Khong thieu con trai, vi sao Chu Nguyen Chuong truyen ngoi cho chau noi?-Hinh-7
  • Khong thieu con trai, vi sao Chu Nguyen Chuong truyen ngoi cho chau noi?-Hinh-8
  • Khong thieu con trai, vi sao Chu Nguyen Chuong truyen ngoi cho chau noi?-Hinh-9
  • Khong thieu con trai, vi sao Chu Nguyen Chuong truyen ngoi cho chau noi?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)