Khủng khiếp xác ướp với gương mặt đau khổ suốt trăm năm

Tâm Anh (theo DM) -

(Kiến Thức) - Năm 1886, các chuyên gia phát hiện một xác ướp với gương mặt đau khổ tại Deir El-Bahari, Ai Cập. Nguyên nhân cái chết đầy đau đớn và danh tính của xác ướp này đến nay vẫn là bí ẩn lớn.

  • Khung khiep xac uop voi guong mat dau kho suot tram nam
  • Khung khiep xac uop voi guong mat dau kho suot tram nam-Hinh-2
  • Khung khiep xac uop voi guong mat dau kho suot tram nam-Hinh-3
  • Khung khiep xac uop voi guong mat dau kho suot tram nam-Hinh-4
  • Khung khiep xac uop voi guong mat dau kho suot tram nam-Hinh-5
  • Khung khiep xac uop voi guong mat dau kho suot tram nam-Hinh-6
  • Khung khiep xac uop voi guong mat dau kho suot tram nam-Hinh-7
  • Khung khiep xac uop voi guong mat dau kho suot tram nam-Hinh-8
  • Khung khiep xac uop voi guong mat dau kho suot tram nam-Hinh-9
  • Khung khiep xac uop voi guong mat dau kho suot tram nam-Hinh-10