Kỷ vật đặc biệt của Cao trào kháng Nhật trước CMT8

Quốc Lê -

(Kiến Thức) - Cao trào kháng Nhật cứu nước là phong trào quần chúng nổi dậy chống phát-xít Nhật Bản sau khi họ đảo chính lật đổ thực dân Pháp ở Đông Dương ngày 9/3/1945. Đây là tiền đề trực tiếp cho Cách mạng Tháng 8 và sự khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

  • Ky vat dac biet cua Cao trao khang Nhat truoc CMT8
  • Ky vat dac biet cua Cao trao khang Nhat truoc CMT8-Hinh-2
  • Ky vat dac biet cua Cao trao khang Nhat truoc CMT8-Hinh-3
  • Ky vat dac biet cua Cao trao khang Nhat truoc CMT8-Hinh-4
  • Ky vat dac biet cua Cao trao khang Nhat truoc CMT8-Hinh-5
  • Ky vat dac biet cua Cao trao khang Nhat truoc CMT8-Hinh-6
  • Ky vat dac biet cua Cao trao khang Nhat truoc CMT8-Hinh-7
  • Ky vat dac biet cua Cao trao khang Nhat truoc CMT8-Hinh-8