Lạnh gáy tham vọng thao túng tâm trí con người của CIA

Tháng 10/1953, dự án kiểm soát tâm trí con người có tên MKUltra được Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) phê duyệt và thực hiện một cách bí mật.

  • Lanh gay tham vong thao tung tam tri con nguoi cua CIA
  • Lanh gay tham vong thao tung tam tri con nguoi cua CIA-Hinh-2
  • Lanh gay tham vong thao tung tam tri con nguoi cua CIA-Hinh-3
  • Lanh gay tham vong thao tung tam tri con nguoi cua CIA-Hinh-4
  • Lanh gay tham vong thao tung tam tri con nguoi cua CIA-Hinh-5
  • Lanh gay tham vong thao tung tam tri con nguoi cua CIA-Hinh-6
  • Lanh gay tham vong thao tung tam tri con nguoi cua CIA-Hinh-7
  • Lanh gay tham vong thao tung tam tri con nguoi cua CIA-Hinh-8
  • Lanh gay tham vong thao tung tam tri con nguoi cua CIA-Hinh-9
  • Lanh gay tham vong thao tung tam tri con nguoi cua CIA-Hinh-10
Tâm Anh (theo ATI)