Loạt ảnh để đời về Tổng thống đầu tiên của Liên Xô

Mikhail Gorbachev là Tổng thống đầu tiên của Liên Xô với thời gian tại nhiệm từ năm 1990 - 1991. Nhiều hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp chính trị của ông thu hút sự quan tâm của công chúng.

  • Loat anh de doi ve Tong thong dau tien cua Lien Xo
  • Loat anh de doi ve Tong thong dau tien cua Lien Xo-Hinh-2
  • Loat anh de doi ve Tong thong dau tien cua Lien Xo-Hinh-3
  • Loat anh de doi ve Tong thong dau tien cua Lien Xo-Hinh-4
  • Loat anh de doi ve Tong thong dau tien cua Lien Xo-Hinh-5
  • Loat anh de doi ve Tong thong dau tien cua Lien Xo-Hinh-6
  • Loat anh de doi ve Tong thong dau tien cua Lien Xo-Hinh-7
  • Loat anh de doi ve Tong thong dau tien cua Lien Xo-Hinh-8
  • Loat anh de doi ve Tong thong dau tien cua Lien Xo-Hinh-9
  • Loat anh de doi ve Tong thong dau tien cua Lien Xo-Hinh-10
Tâm Anh (theo RBTH)