Loạt di vật không thể lãng quên thời Chiến tranh lạnh

Tâm Anh (theo CNN) -

(Kiến Thức) - Dưới đây là một số di vật thời Chiến tranh Lạnh hàng đầu đang được trưng bày và bảo quản ở Moscow, Nga.

  • Loat di vat khong the lang quen thoi Chien tranh lanh
  • Loat di vat khong the lang quen thoi Chien tranh lanh-Hinh-2
  • Loat di vat khong the lang quen thoi Chien tranh lanh-Hinh-3
  • Loat di vat khong the lang quen thoi Chien tranh lanh-Hinh-4
  • Loat di vat khong the lang quen thoi Chien tranh lanh-Hinh-5
  • Loat di vat khong the lang quen thoi Chien tranh lanh-Hinh-6
  • Loat di vat khong the lang quen thoi Chien tranh lanh-Hinh-7
  • Loat di vat khong the lang quen thoi Chien tranh lanh-Hinh-8
  • Loat di vat khong the lang quen thoi Chien tranh lanh-Hinh-9
  • Loat di vat khong the lang quen thoi Chien tranh lanh-Hinh-10