Lý do Anh - Mỹ trở thành đồng minh trong Thế chiến II

Tâm Anh (theo history) -

(Kiến Thức) - Tháng 12/1941, Mỹ tuyên bố tham gia Thế chiến II và trở thành đồng minh của Anh. Trước đó, Mỹ không có ý định bước vào cuộc chiến khốc liệt này. Sở dĩ có sự thay đổi lớn này được cho là vì Anh thực hiện thành công chiến dịch bí mật.

  • Ly do Anh - My tro thanh dong minh trong The chien II
  • Ly do Anh - My tro thanh dong minh trong The chien II-Hinh-2
  • Ly do Anh - My tro thanh dong minh trong The chien II-Hinh-3
  • Ly do Anh - My tro thanh dong minh trong The chien II-Hinh-4
  • Ly do Anh - My tro thanh dong minh trong The chien II-Hinh-5
  • Ly do Anh - My tro thanh dong minh trong The chien II-Hinh-6
  • Ly do Anh - My tro thanh dong minh trong The chien II-Hinh-7
  • Ly do Anh - My tro thanh dong minh trong The chien II-Hinh-8
  • Ly do Anh - My tro thanh dong minh trong The chien II-Hinh-9
  • Ly do Anh - My tro thanh dong minh trong The chien II-Hinh-10