Mở gối ngủ của Từ Hi, chuyên gia sững người thấy thứ bên trong

Khi mở vở gối ngủ của Từ Hi thái hậu từng bị cung nữ lấy trộm, các chuyên gia "điếng người" thấy báu vật bên trong lộ ra. Đó là gì?

  • Mo goi ngu cua Tu Hi, chuyen gia sung nguoi thay thu ben trong
  • Mo goi ngu cua Tu Hi, chuyen gia sung nguoi thay thu ben trong-Hinh-2
  • Mo goi ngu cua Tu Hi, chuyen gia sung nguoi thay thu ben trong-Hinh-3
  • Mo goi ngu cua Tu Hi, chuyen gia sung nguoi thay thu ben trong-Hinh-4
  • Mo goi ngu cua Tu Hi, chuyen gia sung nguoi thay thu ben trong-Hinh-5
  • Mo goi ngu cua Tu Hi, chuyen gia sung nguoi thay thu ben trong-Hinh-6
  • Mo goi ngu cua Tu Hi, chuyen gia sung nguoi thay thu ben trong-Hinh-7
  • Mo goi ngu cua Tu Hi, chuyen gia sung nguoi thay thu ben trong-Hinh-8
  • Mo goi ngu cua Tu Hi, chuyen gia sung nguoi thay thu ben trong-Hinh-9
  • Mo goi ngu cua Tu Hi, chuyen gia sung nguoi thay thu ben trong-Hinh-10
Tâm Anh (TH)