Mở mộ cổ 5.700 tuổi, chuyên gia thốt lên sung sướng thấy thứ này

Google News

Các nhà nghiên cứu cho biết đã khai quật ngôi mộ cổ khoảng 5.700 tuổi có chứa hàng trăm bộ hài cốt ở Tây Ban Nha. Họ đánh giá ngôi mộ này giống như kỳ quan kỹ thuật thời Đồ đá.

  • Mo mo co 5.700 tuoi, chuyen gia thot len sung suong thay thu nay
  • Mo mo co 5.700 tuoi, chuyen gia thot len sung suong thay thu nay-Hinh-2
  • Mo mo co 5.700 tuoi, chuyen gia thot len sung suong thay thu nay-Hinh-3
  • Mo mo co 5.700 tuoi, chuyen gia thot len sung suong thay thu nay-Hinh-4
  • Mo mo co 5.700 tuoi, chuyen gia thot len sung suong thay thu nay-Hinh-5
  • Mo mo co 5.700 tuoi, chuyen gia thot len sung suong thay thu nay-Hinh-6
  • Mo mo co 5.700 tuoi, chuyen gia thot len sung suong thay thu nay-Hinh-7
  • Mo mo co 5.700 tuoi, chuyen gia thot len sung suong thay thu nay-Hinh-8
  • Mo mo co 5.700 tuoi, chuyen gia thot len sung suong thay thu nay-Hinh-9
  • Mo mo co 5.700 tuoi, chuyen gia thot len sung suong thay thu nay-Hinh-10
Tâm Anh (theo IFL Science)