Mở mộ cổ, chuyên gia sống chết không cho chạm tay vào 3 thứ nào?

Google News

Khi khai quật mộ cổ, các chuyên gia Trung Quốc vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ để tránh làm hư hại các cổ vật. Trong số này, họ không dám chạm tay vào 3 thứ vì lo sợ sẽ hủy hoại hiện vật.

  • Mo mo co, chuyen gia song chet khong cho cham tay vao 3 thu nao?
  • Mo mo co, chuyen gia song chet khong cho cham tay vao 3 thu nao?-Hinh-2
  • Mo mo co, chuyen gia song chet khong cho cham tay vao 3 thu nao?-Hinh-3
  • Mo mo co, chuyen gia song chet khong cho cham tay vao 3 thu nao?-Hinh-4
  • Mo mo co, chuyen gia song chet khong cho cham tay vao 3 thu nao?-Hinh-5
  • Mo mo co, chuyen gia song chet khong cho cham tay vao 3 thu nao?-Hinh-6
  • Mo mo co, chuyen gia song chet khong cho cham tay vao 3 thu nao?-Hinh-7
  • Mo mo co, chuyen gia song chet khong cho cham tay vao 3 thu nao?-Hinh-8
  • Mo mo co, chuyen gia song chet khong cho cham tay vao 3 thu nao?-Hinh-9
  • Mo mo co, chuyen gia song chet khong cho cham tay vao 3 thu nao?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)